"Socarrel Edicions" és un projecte editorial independent que pretén produir i difondre projectes propis i d'altres autors a través de llibres i edicions limitades en format pòster. Creat per Yurian Quintanas, Salvi Danés, i Martí Gasull al 2014, "Socarrel Edicions" explora diferents formes de materialitzar treballs fotogràfics en l'àmbit de la publicació impresa.

---------------

"Socarrel Ediciones" es un proyecto editorial independiente que pretende producir y difundir proyectos propios y de otros autores a través de libros y ediciones limitadas en formato póster. Creado por Yurian Quintanas, Salvi Danés, i Martí Gasull el 2014, "Socarrel Ediciones" explora diferentes formas de materializar trabajos fotográficos en el ámbito de la publicación impresa.

---------------

“Socarrel Edicions” is an independent publishing project. Its philosophy includes producing and spreading their own and other authors projects through books and limited editions in poster format. Created by Yurian Quintanas, Salvi Danés, i Martí Gasull in 2014, “Socarrel Editions” explores different ways of materializing/bringing to life photographic Works in the field of printed publication.


Contact: infosocarrel@gmail.comBCN / Est. 2014